Tarvitsetko apua lakiasioissa?
Anna meidän auttaa

Puh: 0400 400 685

Perhe- ja perintöoikeus
Avioehtosopimukset ja testamentit.
Perunkirjoitukset, pesänselvitykset, ositukset ja perinnönjaot.
Lapsen, lesken ja kuolinpesän osakkaan edunvalvonta.
Kauppa- ja sopimusoikeus
Neuvottelut, valtakirjat ja sopimukset. Vuokra-, hallinnanjako- ja muut kiinteistöasiat.
Asunto- ja kiinteistökaupat, osake- ja muut irtaimen kaupat.
Saatavan perintä ja velallisen neuvonta.
Riita- ja hakemusasiat
Siviiliasiat oikeudessa, maistraatissa ja muissa viranomaisissa.
Avioerot ja edunvalvonta-asiat, vahingonkorvaus- ja muut siviilikanteet.
Oikeusturvavakuutus- ja maksuttomat oikeusapuasiat.
Rikosasiat
Rikosilmoitukset, tutkintapyynnöt.
Asianomistajan avustaminen, rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimukset.
Epäillyn avustaminen esitutkinnassa, syytetyn avustaminen oikeudessa.